– Prisen vil bidra til å samle offentlig støtte til det som virkelig er viktig, nemlig å få i gang forhandlinger for å finne en løsning, sier Yvo de Boer, leder for FNs klimakonvensjon (UNFCCC).

På UNFCCC-konferansen på Bali i desember skal representanter fra 180 land bli enige om en ny klimaavtale, som skal erstatte Kyoto-avtalen når den utløper i 2012.

De Boer mener fredsprisen både er riktig og gitt i rett tid.

– Gore har gjennom filmen sin gjort et viktig arbeid med å popularisere temaet og gjøre forståelsen av problemet dypere blant folk. FNs klimapanel (IPCC) har gjort et utmerket arbeid med å samle sammen, analysere og oppsummere vitenskapelig informasjon, for så å bruke dette til å informere politiske ledere, sier De Boer.

USA endrer ikke

Også Det hvite hus gratulerer tidligere visepresident Al Gore og FNs klimapanel med fredsprisen, men sier Bush-administrasjonen ikke kommer til å endre sin klimapolitikk.

– Selvfølgelig er vi glade for at visepresident Gore og FNs klimapanel har mottatt denne utmerkelsen, sier talsmann for Det hvite hus, Tony Fratto.

Men på spørsmål om årets fredspris kommer til å påvirke Bush-administrasjonen til å endre klimapolitikken i en Gore-aktig retning, svarer Fratto kort og godt: – Nei.

Demokraten Al Gore er en av de fremste kritikerne av miljøpolitikken til Bush-administrasjonen, mens Rajendra Pachauri, lederen av FNs klimapanel, ble støttet av Bush da han ble valgt til ledervervet i panelet.

– Et reelt problem

FNs generalsekretær Ban Ki-moon gleder seg over årets fredspris og understreker at klimapanelet har bidratt til å fastslå at global oppvarming er et reelt problem.

– Det er nå ikke lenger tvil om at klimaendringene finner sted, og at store deler av forandringene skyldes menneskelig aktivitet. Som et resultat av dette er det nå større vilje til å gjøre noe med klimaendringene, og en anerkjennelse av at FN er forumet hvor vi kan oppnå enighet rundt dette, sier en talsmann for Ban.

Generalsekretæren mener Al Gores innsats for å spre informasjon om global oppvarming er et eksempel på hvor viktig enkeltindivider og sivilsamfunnet kan være for å få verdenssamfunnet til å ta tak i globale problemer.

Håper på raskere innsats

EU-kommisjonens leder José Manuel Barroso sier han håper at årets fredspris vil anspore til raskere innsats i kampen mot klimaendringene.

Han understreker at innsatsen til både Al Gore og FNs klimapanel har bidratt til å øke oppmerksomheten rundt global oppvarming over hele verden.

– Jeg ber alle våre partnere om å la denne fredsprisen bli en oppmuntring til å møte denne utfordringen enda raskere og mer besluttsomt, sier Barroso i en uttalelse fredag.

Tysklands statsminister Angela Merkel hyller fredsprisvinnerne og understreker at klimaendringer er blant de største utfordringene menneskeheten står overfor, mens Frankrikes president Nicolas Sarkozy kaller Al Gore en «enestående person som inspirerer andre til å jobbe for miljøet».

– Al Gore har vært en inspirasjon med tanke på å rette oppmerksomheten mot dette spørsmålet verden rundt, mener Storbritannias statsminister Gordon Brown.

Miljøorganisasjonene jubler

– Denne prisen er en klar anerkjennelse av den voksende globale kampen for å stanse klimaendringene. Det er et tegn på den store beundringen vi alle føler for IPCC og deres arbeid og vår takknemlighet til Al Gore for å ha stått i spissen for denne saken, sier Hans Verolme, leder i Verdens Naturfonds (WWF) klimaprogram.

– Nobelkomiteen har i dag gjort det klart at kampen mot klimaendringer er sentral for fred og sikkerhet i det 21. århundret, sier Achim Steiner, leder for FNs miljøprogram.