— Vi regner med at bakgrunnen for anmeldelsen er at vi har bidratt til å sette søkelys på Synnevågs uttalelser i forskjellige nyhetsgrupper på internett. Vi mener at han gjennom disse åpne gruppene har opptrådt i det offentlige rom og gjort sine oppfatninger tilgjengelig for allmennheten, sier generalsekretær Lars Gule i Human-Etisk Forbund til NTB.

Gule tilføyer at Synnevåg ikke er alene om å spre rasistiske uttalelser via internett, og at dette "nye offentlige rom" på mange måter er et upløyd område juridisk sett. Forbundet vil nå gå gjennom anmeldelsen med sin advokat og eventuelt kontakte flere juridiske eksperter.

Muslim-hets

Synnevåg har gjennom private uttalelser i åpne nyhetsgrupper på internett gitt uttrykk for svært hatpregede oppfatninger av muslimer og islam. Han trådte fram for offentligheten da han tidligere denne måneden deltok i Redaksjon 21 i NRK.

Synnevåg har nylig sagt opp sin stilling i FFI, der han har arbeidet siden 1978. Han har en oppsigelsesfrist på tre måneder og er inntil videre fortsatt i arbeid.

Av anmeldelsen, som er levert Romerike politidistrikt, går det fram at Synnevåg mener Human-Etisk Forbund (HEF) har overtrådt en rekke paragrafer i Personregisterloven. Anmeldelsen referer til flere punkter under paragrafene 8, 9, 11, 15, 20, 27 og 33.

I en kommentar til anmeldelsen sier Synnevåg til NTB at bakgrunnen er at HEF samlet inn opplysninger om ham som de så gikk til Aftenposten med.

— Jeg mener også at de har hentet informasjoner fra andre steder enn internett, blant annet åpne publikasjoner hos min arbeidsgiver, sier han.

Han er klar over at det ikke finnes noen rettsavgjørelse om hvorvidt nyhetsgrupper på internett er et offentlig rom.

— Dette er et uavklart juridisk spørsmål. Kanskje kan vi også snakke om grader av offentlig rom. En nyhetsgruppe har kanskje ikke samme grad av offentlighet som for eksempel en web-side, mener Synnevåg.

Han tror det blir en vanskelig grenseoppgang juridisk og sier at dette også har vært med i vurderingen når han har gått til anmeldelse.

— Det går nesten ikke en dag uten at injurieloven brytes i nyhetsgrupper på nettet. Men det blir ikke anmeldelser av det. Det er i ferd med å bli en sedvane, sier han.

Hva er offentlig?

Generalsekretær Lars Gule stiller seg uforstående til at nyhetsgrupper på internett, der man ikke engang trenger passord for å komme inn, ikke representerer et offentlig rom.

— Selv en vanlig nyhetsgruppe vil vi oppfatte som et offentlig rom, mener Gule.

Han hadde søndag kveld ikke sett anmeldelsens fulle tekst, og forbundet har foreløpig ikke hatt anledning til å vurdere anmeldelsen juridisk. Ledelsen vil komme sammen med sin advokat mandag for å gå igjennom anmeldelsesteksten.

Hindre kartlegging

Personregisterloven skal hindre andre i å kartlegge enkeltpersoners private oppfatninger. Men hvis noen stiller seg opp på torget og selv kommer med opplysninger i full offentlighet, kan man ikke nekte andre å bruke disse opplysningene, hevder Gule.

I Synnevågs tilfelle mener han at han har gjort sine rasistiske synspunkter kjent via internett.

— Vi er opptatt av å finne ut hvor grensene går i dette nye offentlige rom. En henleggelse på grunn av bevisets stilling i denne saken vil ikke være ønskelig. Vi ønsker å komme fram til en avklaring. Her kreves det prinsipielle grenseoppganger, sier Gule til NTB.