• Valen, Seksjon for spesialbehandling: 26,8 årsverk
 • Valen, Sikkerhet: 3,5
 • Valen, Folgefonn DPS: 6
 • Odda, Folgefonn DPS: 2
 • BUP Stord: 1
 • Stord DPS: 0
 • Haugaland DPS: 6
 • Karmøy DPS: 1
 • BUP Haugesund: 1
 • Seksjon for spesialbehandling i Haugesund: 1,5
 • Alderspsykiatri i Haugesund: 1
 • Kjelde: Innstilling til styret i Helse Fonna.