Striden mellom arbeidsgiverforeningen NAVO og Akademikerne endte i forrige uke både i mekling og i Arbeidsretten. Partene har forhandlet i 19 måneder, og mye av striden står om hvorvidt forhandlinger skal foregå sentralt eller ute i det enkelte helseforetak.

Førstkommende torsdag starter riksmeklingsmann Svein Longva meklingen, og opprinnelig hadde Akademikerne varslet streik ved sykehusene fra 27. oktober dersom ikke meklingen fører fram.

Men etter et forberedende møte i Arbeidsretten er hovedforhandlingene lagt til mandag og tirsdag neste uke, og dom vil bli avsagt senest mandag 31. oktober. Derfor er partene enige om å forskyve fristen for å iverksette en eventuell streik.

Arbeidsretten skal ta stilling til om Akademikerne har rett til å streike, eller om de er bundet av fredsplikten. Arbeidsgiverne mener en rekke delavtaler binder opp arbeidstakerne, og at en konflikt dermed vil være brudd på fredsplikten. Akademikerne mener avtalene ikke er gyldige, og at det dermed er mulig å gå til streik.

Akademikerne Helse organiserer 13.000 medlemmer. Det vil senere bli avklart hvor og hvor mange medlemmer som tas ut i en eventuell streik.