Advokatfirmaet Hjort DA overleverte fredag rapporten der det konkluderes med at familien Karlsen objektivt sett har beriket seg på stiftelsens bekostning. Det er blant annet snakk om kjøp av campingvogn til underpris, gratis hestehold og billig arbeidskraft til huset, skriver Vårt Land.

Styreleder Frank Henning Holm i Evangeliesenteret sier til avisen at de ulike medlemmene av Karlsen-familien nå ønsker å gjøre opp for seg.

Evangeliesenteret har fått 100 millioner kroner i statsstøtte de siste fire årene. Saken ble kjent 10. februar i år da Dagens Næringsliv skrev at Lise Karlsen og andre familiemedlemmer hadde beriket seg på senterets bekostning.