Advokatfirmaet Hjort DA skriver i en ny rapport at familien Karlsen objektivt sett har beriket seg på stiftelsen Evangeliesenterets bekostning. Det er blant annet snakk om kjøp av campingvogn til underpris, gratis hestehold og billig arbeidskraft til huset. Familien Karlsen er daglig leder Lise Karlsen, hennes nå avdøde mann Ludvig Karlsen og deres datter Monica Johansen som er nestleder i Evangeliesenteret. Verken Lise Karlsen eller datteren vil kommentere den nye rapporten. Det gjorde de heller ikke etter at den første kritiske rapporten om styringen av Evangeliesenteret ble lagt fram i mars i år. Den konkluderte med at Evangeliesenteret må sørge for bedre kontroll over økonomi og internkontroll, og at styret bør vurdere habilitetsreglene.

– Styret har vedtatt at det kun er styrelederen som skal uttale seg i denne saken, sier styreleder Frank Henning Holm i Evangeliesenteret til NTB.

Lese rapporten

Sosial— og helsedirektoratet fikk mandag overlevert den siste granskingsrapporten om Evangeliesenteret.

– Vi kommer til å gå gjennom rapporten svært nøye før vi vurderer hva slags konsekvenser rapporten eventuelt vil få, sier avdelingsdirektør Jens Guslund i Sosial- og helsedirektoratet til NTB.

I ytterste konsekvens vil direktoratet vurdere størrelsen på statstilskuddet Evangeliesenteret får, opplyser Guslund. Hittil har denne støtten ligget på rundt 25 millioner kroner i året.

– Fortsatt tillit

Rapporten som er utarbeidet av høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, tar bare stilling til objektive, og ikke subjektive, forhold i saken. Dermed tar den heller ikke stilling til eventuelt straffansvar eller en eventuell erstatningsplikt for familien Karlsen.

– Styret mener at denne rapporten ikke har avdekket alvorlige forhold, det vil si økonomiske misligheter. Derfor ser vi et straffansvar i saken som helt utelukket. Det er også årsaken til at vi gir daglig leder Lise Karlsen fortsatt tillit. Vi mener hun ikke har forsøkt å berike seg selv. I denne saken er det tale om en kombinasjon av manglende kompetanse og god tro, sier styreleder Holm til NTB.

Uten vederlag

Styret i Evangeliesenteret vil nå lage et notat på alle de såkalte subjektive forklaringene som kan knyttes til den kritikken rapporten kommer med. Rapporten slår blant annet fast at familien Karlsen objektivt sett er blitt beriket med 212.000 kroner fordi Østerbo Evangeliesenter har tatt utgiftene for hold av hestene som familien har hatt der. Østerbo Evangeliesenter ligger i Halden og kan ta seg av personer med rusproblemer og deres familie.

– Den subjektive forklaringen her er at familien Karlsen stilte hestene sine til disposisjon for beboerne ved Østerbo uten vederlag. Ulike kilder har nå fortalt meg at dersom familien Karlsen hadde tatt markedsleie for bruk av hestene, ville regnskapet gått i null, ja kanskje til og med i familien Karlsens favør, sier Holm.

Han understreker samtidig at de ulike medlemmene av Karlsen-familien nå ønsker å gjøre opp for seg.

Evangeliesenteret har satt i gang en rekke tiltak for å bedre styringen av stiftelsen etter at den første kritiske rapporten om stiftelsen kom i mars.