I dag legger et eksternt evalueringsutvalg frem sin rapport om Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

— Den kanskje mest grunnleggende utfordringen er at PST i de senere år ikke har klart å løfte blikket og se det større bildet, sier Kim Traavik. Han er ambassadør i London og har ledet evalueringsutvalget.

Statisk, baktung

Dette er karakteristikker han kommer med: PST er en statisk, baktung organisasjon. Ledelsen er mangelfull.

«PST er fortsatt preget av en statisk, tradisjonsbundet organisasjonskultur som ikke i tilstrekkelig grad vektlegger og honorerer videreutvikling, kreativitet og nytenkning», skriver utvalget i sin rapport.

Den eksterne evalueringen ble nedsatt av justisminister Grete Faremo i april 2012.

Et av forslagene er å redusere antallet distriktskontorer: I dag har PSTs sentrale enhet i Oslo ansvaret for nasjonalt nivå og Oslo. De 26 andre politidistriktene i Norge har hver sine PST-ansatte.

Dette vil utvalget skjære ned til 8-10 regionale enheter ved de største politidistriktene.

— Ikke stått på pengene

Traavik sier pengene til sikkerhetstjenesten ikke har vært problemet.

— PSTs budsjetter har gått opp år for år. Hvis vi sammenligner med ressurstilførselen til andre tjenester, ligger ikke PSTs budsjetttilgang noe bak dem. Snarere tvert imot, sier Traavik.

Av alle problemene i PST, sier han, fremstår ikke «ressurssituasjonen som den største utfordringen».

Et unntak er sikkerhetspolitiets datasystemer.

— IKT-saktsingen i PST er akutt og påtrengende, sier Traavik.

Mottakssenter for innkommet info

Flere av forslagene handler om PSTs ledelse: At ledergruppen i mindre grad skal være involvert i dag-til-dag-arbeidet, men heller konsentrere seg om overordnede spørsmål.

  • Opprette et mottakssenter for informasjonen som kommer inn, som så skal prioritere og fordele saker.
  • Opprette en «permanent enhet» for å utarbeide trusselvurderinger. Her skal også Forsvarets E-tjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet være med.
  • PSTs livvakttjeneste bør slås sammen med Den kongelige politieskorte. I dag ligger kongeeskorten under oslopolitiet. Utvalget vil at den nye livvakttjenesten forblir under PST.
  • Øke kapasiteten for analyse.
  • Det vil koste penger å følge opp disse forslagene. Det vil bli nødvendig å øke PSTs budsjetter, men vi har ikke kvantifisert det med eksakte tall, sier Traavik.

«Velsignet konkret»

Den eksterne evalueringen har sammenlignet PST opp mot nordiske kolleger som svenske Säpo, og har også hatt som mandat å vurdere om sikkerhetstjenesten har nok ressurser til å gjøre de de skal.

Justisminister Grete Faremo sier hun er «glad» for rapporten.

— Jeg er glad for at rapporten er så velsignet konkret, sier hun.