Det er Human-Etisk Forbund som deler ut prisen.

— Eva Joly har bidratt til å fremme humanistiske idealer og verdier gjennom sin kamp mot internasjonal korrupsjon. Det opplyser Jens Brun-Pedersen informasjonssjef i Human-Etisk Forbund i en pressemelding.

— Hennes arbeid med Elf-saken i Frankrike medførte store personlige omkostninger i form av alvorlige trusler, mediesjikane og personlige forsakelser, skriver Brun-Pedersen i pressemeldingen.

— Jolys innsats for å bevisstgjøre om korrupsjonens store skadevirkninger er en viktig kamp for rettssamfunnets grunnlag og idealer. Som kvinne har hun også vært en foregangsfigur på dette viktige området, kommer.

Joly blir den 12. personen som får Humanistprisen. Den ble første gang utdelt i 1988. Følgende personer har tidligere mottatt Humanistprisen:

1988 Johan Galtung 1989 Odd Grythe 1990 Anders Bratholm 1991 Nini Haslund Gleditsch 1992 Finn Carling 1993 NOAS v/Annette Thommessen 1994 Magne Raundalen 1995 Haagen Ringnes 1997 Finn Lie 1999 Karen-Christine Friele 2002 Odd Børretzen

Prisen består av et diplom og en sjekk på 50.000 kroner.