De unge kvinnene er i hovedsak mellom 15 og 18 år gamle, og smugles inn i EU-landene av profesjonelle menneskesmuglere.— Hver år finner man flere hundre lik av kvinner, og Europol antar at svært mange lik aldri oppdages, uttalte nylig EU-kommisjonær Anna Diamantopoulou. Europol er EU-landenes politiorganisasjonen. Norge skal nå forhandle om deltakelse i EU-politiet som en videreutvikling av schengensamarbeidet. Innen Schengen står menneskehandel og menneskesmugling høyt på dagsordenen.Diamantopoulou opplyste på en konferanse om sex-slaveriet at en menneskehandler kan tjene inntil 2,2 millioner på salg og gjensalg av en enkelt kvinne.Kvinnene smugles i hovedsak inn i EU fra Tsjekkia, Polen, Ukraina og Russland.Ofrene utsettes ofte for vold, voldtekt, overgrep og ekstrem brutalitet, ifølge Europa-kommisjonen.