Uttalelsen blir lagt fram i forbindelse med denne ukens sesjon i Europarådets parlamentarikerforsamling i Strasbourg. Parlamentarikerne som slutter seg til uttalelsen, oppfordrer britiske myndigheter sterkt til straks å stanse utslippene av technesium-99.

Dette skadelige stoffet slippes i dag ut i sjøen fra gjenvinningsanlegget for kjernefysisk drivstoff på den engelske nordvestkysten. Stoffet er lite nedbrytbart, og lar seg lett føre med av strømmene i havet.

— Føre var-prinsippet er spesielt viktig når en skal ta stilling til behandlingen av et slikt stoff, der det er mye usikkerhet om konsekvensene for havmiljøet. Slippes stoffet ut i havet, er det en handling som ikke lar seg omgjøre, skriver de europeiske parlamentarikerne.

De 54 som har sluttet seg til uttalelsen, representerer hele det politiske spekteret i 20 ulike land. Bent Høie ser uttalelsen som et viktig innspill foran beslutningen britene snart skal ta om Sellafields framtid, het det i en pressemelding fra Høyres stortingsgruppe torsdag.

(NTB)