JAMES STEENSÆTH james.steensaeth@bt.no

Fem minutters kontakt med en-euro og to-euromyntene som inneholder nikkellegeringer kan utløse symptomer, inklusive hudbetennelse eller kløe.

Studien som viser dette er utført av dermatologen Carola Liden ved Karolinske Sjukhuset og Stephen Carter ved Britain's Laboratory of the Government Chemist i Middlesex og publisert i tidsskriftet Contact Dermatitis.

Flest kvinner rammes

Femten prosent av alle kvinner og to til fire prosent av menn i den industrialiserte verden rammes ofte av nikkelallergi.

Under forsøkene ble en to-euro badet i en oppløsning av menneskelig svette for å imitere effekten av mennesker som håndterer mynter. Mengden av nikkel som frigjøres fra euromyntene var opptil 30 ganger over nivået som anbefales av vitenskapsmenn som en terskelgrense for en enkel eksponering.

Forurensningen av hender med kupro-nikkel viste seg allerede etter fem minutter. Kupro-nikkel er en legering av nikkel og kobber.

Ekspeditører ille ute

Mens vanlige handlende er i kontakt med mynter bare et kort øyeblikk, håndterer ekspeditører, kasserere i butikker, banker og postkontor mynter store deler av arbeidsdagen.

Mellom 30 og 40 prosent av dem som er overfølsomme for nikkel har anlegg for å utvikle eksem.

EU-vitenskapsmenn, miljøvernere, hudspesialister og nikkelindustrien overveide potensialet for å utløse nikkelallergi da sammensetningen av euromyntene ble besluttet. Men mynter er fritatt fra EUs nikkeldirektiv som begrenser mengden av nikkel i produkter som juveler og klokker som kommer i direkte kontakt med huden.