Ifølge NRK har ikke politiet tatt kontakt tilbake, og advokat John Christian Elden, som har viderebrakt meldingen, opplyser at den mistenkte har reist fra Oslo. Den siktede er regnet for å være en sentral person i drapet.

Ettersom politiet ikke har gitt noen tilbakemelding, anser advokaten at klienten ikke har noe med saken å gjøre.NTB