– Uverdig, mener lesbiske Sara Azmeh Rasmussen.

I november i fjor ba Islamsk Råd Norge det europeiske fatwarådet om hjelp til å avgjøre hvilke holdninger norske muslimer skal ha til homofile.

Fatwarådet, som behandler prinsipielle tros— og tolkningsspørsmål for muslimer i Europa, hadde sitt årlige møte for snart tre uker siden i Paris, men spørsmålet ble ikke tatt opp, skriver Dagsavisen.

– Det blir helt feil at Islamsk Råd bare sitter og venter på «dommen» i en så viktig sak. Når de ikke tar klar avstand fra dødsstraff for homofili, viser de holdninger som er i strid med grunnleggende demokratiske og humanistiske verdier, sier Sara Azmeh Rasmussen, som er den eneste åpne lesbiske i Norge med muslimsk bakgrunn.

Leder Senaid Kobilica i Islamsk Råd er ikke redd for at fatwarådet skal gå inn for dødsstraff.

– Jeg er 100 prosent sikker på at fatwarådet ikke vil komme med en uttalelse som er imot europeiske lover. De fikk ikke behandlet spørsmålet om homofili denne gang, men rådet har sagt de synes temaet er ganske relevant, og at de vil jobbe med det framover, sier Kobilica.

Islamsk Råd, som representerer 60.000 muslimer i Norge, vil fortsatt ikke svare på om de er for eller imot dødsstraff for homofile før fatwarådet har sagt sitt.

– Det er veldig viktig at vi har det europeiske rådet for fatwa med oss i så vanskelige saker. Jeg er ikke for dødsstraff, men det finnes tekster i islam som enkelte tolker og forstår på forskjellige måter, så derfor trenger vi autoritetens beslutning for å ta et klart standpunkt, sier Kobilica.