• Jeg er glad for at Statens strålevern har satt foten ned. Det skulle bare mangle, seier plastisk kirurg Øystein Hauge.

— Innen dette segmentet har det til nå nærmest vært fritt frem for hvem som helst å kjøpe en laser til en million kroner og begynne å brenne i ansiktet til folk, sier Hauge, som også er medisinsk direktør i Teres medical group, som eier Klinikk Bergen.

Nå etterlyser Hauge tilsvarende innstramminger i regelverket for hvem som kan injisere Botox og Restylane. Etter hans syn vil bransjen som helhet være tjent med strengere regulering, for å sikre at slike inngrep blir utført på en medisinsk forsvarlig måte.

— Restylane er strengt tatt ikke et legemiddel, og kan i prinsippet settes av hvem som helst. Botox er et kraftfullt verktøy i riktige hender, men det er et lammende giftstoff. Denne typen behandlinger er medisinsk virksomhet og bør håndteres deretter, sier Hauge.