• Avgjørelsen er dårlig begrunnet, er Dagfinn Høybråtens kommentar til nedleggelsen av Union i Skien.

KrF-lederen etterlyser en debatt om hva som bør være næringslivets rolle, for å definere hvor en bedrifts samfunnsansvar begynner og slutter.

— Det er ikke en tilfeldig pølsebod vi snakker om. Store industrikonsern har selvsagt et ansvar overfor sine eiere, men de har også et stort samfunnsansvar. Nedleggelsen av Union er dårlig begrunnet, og det illustrerer av deler av næringslivet mangler samfunnsånd. Det er ganske tankevekkende, sier Høybråten.

Han legger til at det er politikernes ansvar å legge rammebetingelsene for næringslivet, men ønsker at beslutninger om inntjening fortsatt skal være opp til de styrende organer i bedriften, som står til ansvar for sine eiere.

Han legger til at det finnes mange eksempler på bedrifter som tar sitt samfunnsansvar på alvor, både lokalt og nasjonalt.

— Men jeg ønsker ikke å dele ut karakterer til enkeltbedrifter, sier Høybråten.