• Skjelvet utenfor Svalbard viser behovet for en beredskapsplan spesielt utarbeidet med tanke på jordskjelv, mener professor i seismologi ved Universitetet i Bergen, Kuvvet Atakan.

Atakan mener skjelvet utenfor Svalbard er en påminnelse om at jordskjelv er en reell fare som bør tas på alvor. Skjelvet målte 6,2 på richters skala, og er det kraftigste som er registrert på norsk sokkel i moderne tid.

— Beredskapsplaner finnes for andre naturfenomen, men ikke for jordskjelv. Grunnen er at faren for en jordskjelvkatastrofe, ansees som liten her til lands.

- Vil oppstå totalt kaos

Atakan understreker at vi bor i et område som ikke er spesielt utsatt for jordskjelv.

— Men det betyr ikke at vi aldri vil oppleve det. Mange strukturer vil være skadelidende dersom vi får et skjelv med styrke 6 på land. Det vil oppstå totalt kaos og både trafikken, stømforsyning og telefonnett kan rammes, nevner Atakan.

Professoren mener kontakten mellom Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNNS) som overvåker jordskjelvaktivitet, og myndighetene bør bedres:

— Her må regjeringen komme med nye direktiver. Vi må dessuten få på plass tilfredsstillende ressurser til å overvåke jordskjelv, sier han.

Kraftig opplevelse

Hos institutt for Geovitenskap har de mottatt flere telefoner fra innbyggere på Svalbard som merket rystelsene.

— En del har beskrevet det som en kraftig opplevelse, forteller Atakan.

Fra skjelvets sentrum til fastlandet hvor folk bor, er det cirka 150 kilometer.

— Rystelsene fra skjelvet kan i dette tilfelle sammenliknes med et vogntog som passerer, forklarer professoren.

Det har blitt registrert små etterskjelvinger, og flere vil komme.

— Vi kan ikke utelukke at det vil komme etterskjelv med styrke opp mot 5 på Richters skala.

Arkiv