Krafttaket for høyere utdanning mangler også i budsjettforslaget, mener Høyre.

Partiets finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener regjeringen er i ferd med å gå tom for ideer etter å ha sett statsbudsjettforslaget.

– Budsjettet bærer preg av en regjering som er i ferd med å gå tom for ideer og ikke evner å prioritere de store oppgavene for framtiden, sier Sanner.

– Hvileskjær

Han sier regjeringen fortsetter sitt hvileskjær for forskning og høyere utdanning, og dermed går baklengs inn i framtiden.

– Norge har kommet bedre gjennom krisen enn mange fryktet. Men Høyre mener man burde har brukt finanskrisen til å investere mer på kunnskap, forskning, omlegging i en mer bærekraftig og miljøriktig retning i næringslivet, og særlig for små og mellomstore bedrifter.

– Flere private jobber

Han peker også på at stadig flere arbeidstakere skyves over på trygd.

– En utfordring er å få til mer jobbvekst i privat sektor, bedre vilkår for jobbskaperne i små og mellomstore bedrifter, mindre byråkrati og skjemavelde og lavere skatter og avgifter, sier Sanner, som frykter at regjeringens budsjett vil gjøre det enda vanskeligere for industrien og konkurranseutsatt sektor.