Fredag 19. og lørdag 20. august skal Utøya åpnes for etterlatte og overlevende etter massakren 22. juli.

Etterlatte får tilbud om å besøke Utøya fredag 19. august, mens overlevende gis den samme muligheten lørdag 20. august.

-  Vi ønsker med dette å gi de etterlatte og overlevende en mulighet til å besøke Utøya innenfor en faglig forsvarlig ramme, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet ansvarlig for besøkene.

Utøya er foreløpig ikke frigitt av politiet, og pressen vil ikke ha adgang til øya under disse arrangementene.