NSB og Jernbaneverket har forhandlet med advokatene til de etterlatte og overlevende etter togulykken om en slik erstatning i tillegg til erstatning for økonomisk tap. Disse forhandlingene er nå så godt som avsluttet.

Direktør Steinar Killi i Jernbaneverket opplyser til NRK at det om kort tid vil bli sendt ut et tilbud til de etterlatte og involverte. Hvor store erstatningsutbetalingene blir vil han ikke si noe om foreløpig, men Killi mener tilbudene vil ligge over det som er vanlig norsk rettspraksis.

Advokaten til støttegruppa etter Åsta-ulykken, Tom Eivind Haug, sier til NRK at en slik utvidet erstatning har vært et krav helt siden ulykken, og at det er positivt dersom partene endelig kommer fram til en løsning.NTB