Offshore Promotion Norway AS (OPN) unngår dermed konkurs, skriver avis1.

Etter båtracet i 1999 sto OPN igjen med en gjeld på 5 millioner kroner og et underskudd på 2,3 millioner kroner. Velvillige kreditorer og eiere, blant andre Bjørn Rune Gjelsten, ettergav 3,1 millioner kroner av gjelden. Likevel skyldte OPN 1,9 millioner kroner, blant annet 123.000 kroner for renovasjonsarbeid til Oslo kommune. Nå nøyer kommunen seg med en femdel. De andre kreditorene skal også være velvillig innstilt til en akkordløsning.

Advokat Carsten Anker, som representerer OPN, regner med full aksept for akkordløsningen.

–Men hadde kommunen sagt nei, ville konkurs vært uunngåelig, sier Anker.

Bystyremedlem Erling Folkvord (RV) reagerer med vantro på byrådets gjeldsettergivelse.

–Dette er en sosialhjelpsutbetaling for at et dusin av den rikeste playboyeliten i verden skal få boltre seg i Oslofjorden. Dette sier alt om hvor byrådet til Erling Lae har sin lojalitet. Kritikkverdig er et altfor svakt ord her, sier en opprørt Folkvord til avis1.

Finansbyråden i Oslo forsvarer avgjørelsen med at kommunen ville ha fått betydelige mindre hvis OPN gikk konkurs.