I 2003 opprettet politiet første gang en sentralisert etterforskning i Lommemann-saken, etter at to etterforskere i ulike politidistrikter hadde oppdaget at de satt med flere like saker.

Follo politidistrikt fikk ansvaret for etterforskningen, men har underveis fått bistand også fra andre politidistrikt.

Fikk 700.000

Politidirektoratet har en rekke ganger gjennom de nær syv årene siden etterforskningen startet, gitt Follo ekstra midler til arbeidet med saken. Den siste bevilgningen, på 700.000 kroner, kom i desember.

Til sammen har direktoratet gitt nær 6,4 millioner kroner i støtte til etterforskningen.

Advokatutgifter

Ekstrabevilgningene vil på langt nær dekke de totale kostnadene saken har skapt. Mye av arbeidet med saken har politiet dekket med sine ordinære budsjetter.

I tillegg kommer kostnadene rettsvesenet har hatt med blant andre dommeravhør av mange titalls unge gutter, og avvikling av rettssaken mot Erik Andersen.

Saken startet i fjor høst, og vil pågå frem til påske. To forsvarsadvokater og 14 bistandsadvokater er involvert i saken, og bare advokatsalærene vil trolig beløpe seg til flere millioner kroner.