Rød Ungdom anmeldte i begynnelsen av september statsråden for å ha mottatt et armbånd i 2006. Etter å ha vurdert saken, konkluderte Økokrim torsdag med at det ikke er rimelig grunnlag for å iverksette korrupsjonsetterforskning.

— Økokrim understreker at bekjempelse av korrupsjon er en av våre viktigste oppgaver. I denne saken har vi imidlertid ikke informasjon som tilsier at det foreligger rimelig grunn til å iverksette korrupsjonsetterforskning, sier sjef Trond Eirik Schea i Økokrim i en pressemelding.

Hovedpersonen selv var knapp i reaksjonen etter at avgjørelsen ble kjent torsdag ettermiddag.

— Jeg har registrert Økokrims beslutning og tar den til etterretning, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Røkke-smykke

Rød Ungdom anmeldte Navarsete da det ble kjent at hun som gudmor under en skipsdåp i 2006 mottok det omdiskuterte armbåndet fra Røkke-eide Aker Yards.

Verdien av gaven ble oppgitt til å være over 26.000 kroner. Først i begynnelsen av september, da det ble avslørt at også flere andre statsråder hadde mottatt gaver, meldte Navarsete fra om gaven til statsminister Jens Stoltenberg. Dette til tross for at statsministeren allerede i februar i år ba alle statsrådene registrere gaver og økonomiske interesser.

Økokrim har vurdert om statsråden har brutt straffelovens bestemmelser om korrupsjon. Torsdag ble det imidlertid konkludert med at Navarsete ikke har brutt med de gjeldende reglene

- Ikke enkel sak

— I denne saken vurderes sannsynligheten for at en etterforskning ville lede fram til straffeforfølging for korrupsjon som så liten at det ikke foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, skriver Schea i et begrunnelsesbrev til Rød Ungdom.

— Grunnen til at Økokrim ikke går videre med saken, er at de anser gaven som enkel. Jeg mener ikke at et smykke til 27.000 kroner er enkelt, så min umiddelbare reaksjon er at det ville være verd å etterforske denne saken, sier leder Iver Aastebøl i Rød Ungdom.

Rød Ungdom tre ukers klagefrist på Økokrims beslutning.

peter.talos@ntb.no