I anmeldelsen til Spesialenheten for politisaker kommer det frem at politiet skal ha gitt løfter til en 28 år gammel narkosiktet mann, om å bli flyttet til Bergen fengsel dersom han er villig til å forklare seg.

Advokat Kim Gerdts har anmeldt politiet for grov uforstand i tjenesten, og for å ha brutt påtaleinstruksen om å ikke komme med løfter i forbindelse med en avhørssituasjon.

Fikk besøk av datteren

28-åringen har siden han ble fengslet i mai i år sittet i Ålesund fengsel og i Oslo fengsel. Han er den eneste av de fem som er siktet i saken med barn i Bergen. 28-åringen har hele tiden hatt et sterkt ønske om å bli overført til Bergen fengsel på grunn av datteren.

— Vi har flere ganger søkt om overflytting, men har fått beskjed om at det ikke har vært mulig på grunn av at det sitter en annen siktet fra samme sak i Bergen fengsel, sier Gerdts.

Den 24. september i år var 28-åringen i Bergen i forbindelse med en operasjon. Han fikk da lov til å få besøk av sin syv år gamle datter. Riktignok under kontroll av politiet.

Sendt i retur til Oslo

Umiddelbart etter det tre timer lange besøket, skal 28-åringen ha fått et tilbud fra politiet om at han skulle få være i Bergen fengsel dersom han ville gi en forklaring om sin rolle i narkosaken.

28-åringen reagerte med sinne på situasjonen han hadde havnet i. Han hadde nettopp tilbrakt tre timer sammen med datteren han ikke hadde sett på lang tid, og opplevde politiets tilbud som et klart press.

Da 28-åringen avslo tilbudet ble han sendt tilbake til Oslo fengsel.

Kynisk og brutalt

Advokat Gerdts er ikke nådig i sin kritikk mot politiets opptreden.

— Her er det tydelig at politiet først lar min klient få oppleve hvor kjekt det er å få være sammen med datteren sin, for så å gi ham et tilbud som setter ham i en vanskelig situasjon. Det er kynisk, brutalt og viser en total mangel på empati og rettslige prinsipper, sier Gerdts.

— Men 28-åringen hadde jo selv sagt at han ikke ville vurdere avhør før han fikk komme til Bergen. Hvorfor er det urimelig at han får dette tilbudet?

— Fordi politiet ifølge straffeprosessloven ikke skal gi løfter i avhørssituasjoner. Det er også min klients fulle rett til å nekte å forklare seg i en sak. Det vet politiet godt, sier Gerdts.

Brudd på påtaleinstruksen

— Å gi løfter under et avhør, er klart i strid med påtaleinstruksen, sier advokat Arild Dyngeland. Han sitter i styret for advokatforeningen i Hordaland og Sogn og Fjordane.

— Løfter kan oppfattes som press, og press hindrer målet om den frie forklaring, sier Dyngeland.

Han har selv aldri anmeldt politiet til Sefo i forbindelse med avhørssituasjoner.

— Det vil alltid være et element av press i et avhør, men det er det presset som følger av å være pågrepet og siktet. Utover det skal ikke politiet presse eller gi løfter på noe vis, sier Dyngeland.

Rune Fremstad, leder for narkotikaavsnittet, vil ikke kommentere saken.

— Så lenge saken er under etterforskning vil jeg ikke si noe, sier han.