Politiet håper at etterforskningen vil være avsluttet i løpet av en uke.

Arbeiderpartiets Yousuf Gilani står sentralt i saken. Påstandene går ut på at noen skal ha tilbudt personer i rusmiljøet i byen penger for å stemme på Ap og Gilani.

Gilani vil til bunns i saken og har levert anmeldelse. Han mener at han er utsatt for ryktespredning og svertekampanje.

Torsdag formiddag sendte han en redegjørelse til valgsekretariatet i Drammen. Samtidig arbeider hans advokat med å bringe NRK inn for Pressens faglige utvalg for deres behandling av saken. Gilani mener at det er satt fram påstander som ikke har rot i virkeligheten.

– Jeg er interessert i at politiet skal finne ut hva som har skjedd, og hvem som har delt ut lister i rusmiljøet og tilbudt 50 kroner for å stemme på meg og Ap. Jeg har aldri delt ut noen lister, men på en av listene var mitt navn krysset av, sier Gilani til NTB.

Anmeldelse sendt

Gilani har anmeldt saken og politiet har satt i gang etterforskning for å finne ut om det har funnet sted valgfusk.

– Det er levert inn en anmeldelse i saken. Målet med etterforskningen er å undersøke om det foreligger straffbare forhold som skal forfølges videre.

I en pressemelding heter det at politiet vil foreta en taktisk etterforskning med avhør av vitner om impliserte i saken. Noen av disse avhørene er allerede gjennomført.

I løpet av en uke håper politiet å ha gjennomført de undersøkelsene som trengs for å kartlegge om det foreligger straffbare forhold i saken.

– Svertekampanje

Gilani hevder overfor NTB at han ikke kjenner navnene på dem som har delt ut lister og tilbudt penger. Han spekulerer i om han er utsatt for en aksjon som skal sverte ham selv og alle andre med minoritetsbakgrunn.

Drammen er den kommunen i landet som har størst prosentvis andel kommunestyrerepresentanter med minoritetsbakgrunn.

– Det er veldig trist at jeg er blitt trukket inn i saken. Jeg håper politiet finner ut hvem som står bak. Det er en alvorlig sak, sier Gilani.

Kommunestyret avgjør

Valgfusk kan være grunn til omvalg, men ikke uten videre. Det er det nyvalgte kommunestyret som skal avgjøre om det er begått feil under valget. Men det er flere forhold som skal oppfylles før det blir omvalg.

Betydningen av valgfusket må dokumenteres. Det må blant annet godtgjøres at ulovlighetene har hatt betydning for mandatfordelingen.

Kommunestyret skal godkjenne eller eventuelt forkaste valgresultatet på sitt møte førstkommende tirsdag, men før det blir det et ekstraordinært møte i valgstyret mandag.

Valgstyret vil se på påstander fra to valgfunksjonærer om at Gilani, som også var valgfunksjonær, skal ha fulgt velgere inn i stemmeavlukket. Gilani har svart med et klagebrev til ordføreren der han hevder at han så denne valgfunksjonæren følge etnisk norske inn i stemmeavlukket.

– Vi har fått en redegjørelse fra to valgfunksjonærer og fra Gilani selv, sier lederen av valgstyret, ordfører Tore Opdal Hansen (H) til NTB.