ERIK VEIGÅRD, NTBBodø

Det var i januar at lederen for Hovedredningssentralen i Nord-Norge, politimester Bjørn Hareide, ba Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet om at redningshelikoptrene ble utrustet med nattsynsbriller.

Suverent nattsyn Nattsynsbriller, eller NVG (Night Vision Goggles), forsterker lyset som finnes, og gjør det mulig å se svært mye bedre om natten. Erfaringer det sivile helikopterselskapet Airlift AS har gjort på Svalbard, viser NVG-systemets overlegenhet. I en rapport fra Airlift heter det blant annet at fiskebåter er blitt observert gjennom nattsynsbriller opptil 50 nautiske mil unna fra en flyhøyde på 1000 fot, uten at radar, varmesøkende kamera eller det blotte øye var i stand til å se noe som helst.

Fostervollutvalget, som ble nedsatt i 1995 for å gjennomgå redningshelikoptertjenesten og komme med nye forslag, sa i sin rapport året etter at nattsynsbriller burde settes som krav til redningshelikoptrene. I Stortingsmeldingen om redningshelikoptertjenesten som regjeringen nylig la fram, anbefales det at Fostervollutvalgets krav til utstyr (herunder nattsynsbriller) gjøres gjeldende som minimumskrav for nye redningshelikoptre.

Vurderer i dagens helikoptre På bakgrunn av Airlifts positive erfaringer med nattsynsbriller på Svalbard, heter det i stortingsmeldingen at det også pågår et arbeid for å vurdere anskaffelse av NVG i dagens Sea King redningshelikoptre.

— Denne vurderingen foregår i samarbeid med Forsvarsdepartementet, men jeg kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hva utfallet blir, sier ekspedisjonssjef Karen Alette Melander i Justisdepartementet til NTB.