Forskere har lenge advart gravide kvinner mot å innta store mengder alkohol, da dette kan føre til alvorlige skader på fosteret.

Nå viser en ny studie at selv små mengder alkohol kan ha en negativ virkning på det ufødte barnet, skriver vitenskapsmagasinet Nature.

Alkoholsyndrom

Barn av alkoholiserte mødre blir ofte født med alkoholsyndrom, en sykdom som kan gi store fysiske og psykologiske handikap. Omkring 200 norske barn blir født med denne lidelsen i Norge hvert år. Alkoholsyndrom fører til alvorlige konsentrasjons— og lærevansker i barndommen.

Den nye forskningen indikerer at barn som blir jevnlig utsatt for små mengder alkohol under svangerskapet kan få problemer senere i livet, selv om de ikke har alkoholsyndrom ved fødselen, og er tilsynelatende friske gjennom barndomsårene.

Fungerte dårligere

Forsker Daniel Savage og hans kolleger ved University of New Mexico Medical School ga gravide rotter en alkoholmengde som for et menneske ville tilsvart ett glass for dagen.

Disse rottenes avkom var tilsynelatende friskt og viste ingen tegn til alkoholsyndrom.

Men når rottene ble voksne, viste det seg at de i enkelte situasjoner fungerte betydelig dårligere enn vanlige rotter, for eksempel i en navigasjonstest.

Savage konkluderte med at virkningen av små mengder alkohol under svangerskapet først blir synlige i voksen alder, når hjernen skal takle mer kompliserte oppgaver.

Forskerne målte også en betydelig lavere produksjon av stoffet glutamat hos disse rottene. Glutamat er viktig for at cellene i den delen av hjernen som er ansvarlig for læring og hukommelse skal fungere skikkelig.

Rotter ikke mennesker

Andre forskere advarer mot å trekke konklusjoner basert på forsøk gjort på rotter.

— Man kan ikke automatisk si at det som gjelder rotter som får daglige alkoholdoser vil gjelde kvinner som tar seg et glass vin under graviditeten, sier professor Ole Erik Iversen ved Kvinneklinikken på Haukeland.

Men mange mener at resultatene må tas på alvor.

— For hvert barn som har alkoholsyndrom, finnes der ti som er blitt utsatt for alkohol som ikke har synlige fysiske lidelser, men som allikevel har kognitive problemer, sier nevrolog Michael Charness fra Harvard Medical School til Nature.

Røyking et større problem

I Norge er imidlertid røyking et større problem blant gravide, sier Iversen.

— Vi skal være forsiktige med å trekke linjer fra et alvorlig alkoholmisbruk til kvinner som tar seg et par glass vin i løpet av graviditeten. I Frankrike og Italia er dette en del av kulturen, og de har da overlevd både franskmennene og italienerne. Dette er imidlertid ikke et problem her, da norske kvinner er flinke til å holde seg unna alkohol i graviditetstiden, sier han.

— Det vi vet sikkert er at det er svært uheldig for fosteret når moren røyker. Dette finnes der mye forskning på, og norske gravide kvinner er på røyketoppen.

ALKOHOLSYNDROM: Barn av alkoholiserte foreldre blir ofte født med alkoholsyndrom, en sykdom som kan gi store fysiske og psykologiske handikap. Rundt 200 norske barn blir født med denne lidlesen hvert år.<p/>FOTO: Scanpix
Arkiv