De klossete barna får ofte sosiale problemer, dårligere helse og vanskeligheter på skolen hvis ikke barnet får kyndig hjelp, skriver Dagbladet.

Førsteamanuensis Hermundur Sigmundsson ved Forskningsgruppe for barns utvikling på Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU) har testet over 500 norske barn. Han har undersøkt både hva barna kan gjøre, og hva de ikke kan.

— Foreldre må ta dette alvorlig. Motorisk usikkerhet får ofte negative følger for blant annet sosial mestring og selvbilde, sier Sigmundsson.

I en viss alder forventes barna å kunne spesielle ting, for eksempel skal sjuåringer kunne pusse tenner, hoppe, løpe og delta i lek.

— Det er det ikke alle som kan. De mest populære barna er ofte fysisk flinke, mens barn med motoriske vansker oftere får lav status og dårlig selvbilde, sier Sigmundsson.

Internasjonal forskning viser at barn som har dårlig motorikk ofte står og ser på når andre unger leker. Mindre lek fører igjen til enda større forsinkelse i den fysiske mestringen. Et barn som ikke får bli med på fotballaget lærer aldri å spille fotball.

Det viser seg at motorisk usikre barn ofte blir upopulære og mobbeofre.

— Hvorfor noen barn er motorisk usikre, vet man ikke. Noen forskere mener det skyldes arv, mens andre legger mer vekt på miljø. Det er jo likevel klart at barn som beveger seg mye får god bevegelseserfaring, og derfor blir fysisk flinke. Det er derfor viktig at foreldre oppmuntrer til aktivitet, sier Sigmundsson.

(NTB)