OLAV GARVIK

Det er Arbeiderpartiets familiepolitiske talsmann Trond Giske som skisserer denne målsettingen overfor Bergens Tidende. Han mener at tiden så avgjort taler imot kontantstøtten, og at det på flere måter er blitt dokumentert at mange barn i dag opplever en dårligere hverdag enn de ville ha fått hvis støtten var gått til andre tiltak.

Giske ser for seg at de tre milliarder kronene som kontantstøtten nå koster årlig over statsbudsjettet, bør settes inn i helt andre tiltak. Han nevner konkret et styrket skolefritidstilbud, utvidet pappapermisjon og et mer utbygd støtteapparat til barnevernet.

Kort områingstid

— Vil ikke Arbeiderpartiet fjerne kontantstøtten omgående, hvis sjansen byr seg politisk?

— Nei, vi må ha en kort nedtrappingsperiode, slik at familier som har planlagt å ta imot kontantstøtte, og dermed frasagt seg barnehageplass, kan få områ seg. En slik områingstid behøver i hvert fall ikke strekke seg over mer enn et års tid, mener han.

— Er erfaringene entydig negative med kontantstøtten?

— I beste fall er det et nullresultat, i forhold til de offentlige kostnadene. I verste fall er det en klar forverring i oppvekstvilkårene for en del barn. Jeg har vært særlig bekymret for de barna som trenger mest å gå i barnehage, men som foreldre med for eksempel rusproblemer eller andre sosiale problemer, holder hjemme fordi de foretrekker kontantstøtten. Da snakker vi om barn som er i faresonen, og som vi for all del ikke ønsker skal havne der, sier Giske.

Hett valgkamptema

Han er forberedt på at kontantstøtten blir en viktig valgkampsak, og dessuten et sentralt forhandlingstema dersom det heller mot regjeringsskifte - fordi Senterpartiet er noe «tvisynt», som han sier. Men både Arbeiderpartiet og SV vil gjøre hva de kan for å fjerne støtteordningen.

Ifølge programmet for denne stortingsperioden vil Senterpartiet «avgrense kontantstøtten til å gjelde foreldre der én er hjemme med barn under tre år. En inntekt på inntil 100.000 kroner skal være tillatt.»

Partiets familiepolitiske talskvinne, Eli Sollied Øveraas fra Møre og Romsdal, sier til Bergens Tidende at denne programformuleringen trolig står for fall. Men det er neppe noen grunn til å tro at Senterpartiet vil gå inn for å avskaffe kontantstøtten helt.

— Men når vi får full barnehagedekning, og dessuten maksimalpris på 1500 kroner i måneden, ligger det i kortene at kontantstøtten blir mindre attraktiv, sier Sollied Øveraas, som tilføyer at hun aldri har vært noen varm talskvinne for kontantstøtten.

- Betyr mye for mange

— Som politikere må vi bare stikke fingeren i jorden og erkjenne hvor mye kontantstøtten virkelig betyr for mange. Derfor er det en dårlig sak å gå inn for å fjerne ordningen, mener stortingsrepresentant Rune Skjælaaen (Sp).

Han sier at det riktignok er delte meninger i hans eget parti. Det har det vært helt siden kontantstøtten ble innført. Skjælaaen ser at denne type støtte kan virke uheldig for en del innvandrerbarn som hemmes i sin utvikling. Men dette er ikke godt nok argument for å avskaffe kontantstøtten. De må heller få hjelp på annen måte, mener han.

FRIGJØR TRE MILLIARDER: Arbeiderpartiets familiepolitiske talsmann, Trond Giske, her med datteren Una på AUFs sommerleir på Utøya, mener tiden taler imot kontantstøtten. Kommer Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon, vil de avvikle ordningen i løpet av et års tid.<p/> ARKIVFOTO: SCANPIX