I en uttalelse om tamreinholdet går Rådet inn for å opprette kriselagre med for å hindre sultkatastrofer når ekstreme værforhold hindrer reinen i å få tak i laven på vinterbeitene.

-Reindriftens anseelse framover er avhengig av at det lykkes å framstå som en dyreetisk forsvarlig produksjon. Viktigst i første omgang er å forhindre at dyr sulter i hjel, heter det i uttalelsen.

Rådet for dyreetikk er opprettet av Landbruksdepartementet for å gi råd om prinsipielle etiske sider ved dyrehold og husdyrproduksjon. Leder er professor i teologi, Svein Aage Christoffersen. Blant rådets øvrige seks medlemmer er direktør Georg Apenes i Datatilsynet og Norges Bondelags tidligere leder Bjørn Iversen.

Rådet vil videre forby kastrering av reinbukk uten bedøvelse, og vil redusere transport av rein så mye som mulig.NTB