SV-leder Kristin Halvorsen medgir at 2007 har vært et stritt år, men har klokkertro på at den rødgrønne regjeringen fortsetter etter neste stortingsvalg.

– Lokalvalget ble helt opplagt en vekker for oss, sier hun.

Med et resultat på 6,2 prosent ved kommunevalget ble partiets oppslutning halvert på fire år. Etter valget gikk statsrådene Helen Bjørnøy og Øystein Djupedal av, men nedturen stoppet ikke med det: Brutte barnehageløfter, intern Afghanistan-strid og massiv kritikk både fra opposisjonen og miljøbevegelsen for en lite konkret miljøpolitikk.

Mest fornøyd med barnehagene

Kristin Halvorsen dveler ikke ved tapte politiske slag, og trekker fram klimameldingen og milliardbevilgningene til å redusere avskogingen i tropiske regnskoger som de viktigste sakene for SV i 2007. Skatteskjerpelse for de aller rikeste og noe høyere innslag for formuesskatt mener hun er god fordelingspolitikk.

SV fikk gjennomslag for at rederne skulle betale tilbake 14 milliarder kroner i rederiskatt, men det er utbyggingen av barnehager Halvorsen er aller mest fornøyd med. Selv om barnehageløftet ikke er oppfylt og 4.000 barn fortsatt står i kø.

– Det er færre enn jeg hadde fryktet. Jeg har stor forståelse for frustrasjonen hos dem som ikke har fått barnehageplass, og det er jo derfor vi setter så mye inn på å få det til, slår hun fast.

Om Mongstad: – Noe herk

Kritikerne hevder at SVs miljøprofil har bleknet i regjeringen og at selv Høyre er blitt mer miljøvennlig. Ingen lagring av CO2 fra testanlegget ved Mongstad er siste dårlige nyhet.

– For å si det akkurat som det er: Det er noe herk, sier Halvorsen.

Likevel garanterer hun at rensingen av fullskalaanlegget skal på plass i 2014 som planlagt.

– Vi vet at hele verden vil være avhengig av fossil energi i mange tiår framover, og det er den store CO2-utslippskilden. Hvis vi kan klare å få en teknologi på Mongstad som er så billig at andre land i verden kan gjøre seg nytte av den, så har vi bidratt til et kjempeløft, sier hun.

Tenke miljø hele tiden

Halvorsen satser på å få miljøperspektivet integrert i den økonomiske politikken.

– Vi må tenke miljø på alle områder når vi planlegger samfunnet framover, enten det gjelder skatter og avgifter, eller investeringer i infrastruktur, sier hun.

Finansministeren røper ikke med et ord hvilke tanker hun har gjort seg om statsbudsjettet for 2009, men at det blir en enda sterkere dreining mot grønne skatter og avgifter, legger hun ikke skjul på.

– Vi skal ikke heve det samlede skattenivået, men fortsetter arbeidet med å gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig, sier hun.

SER FREMOVER: Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen legger bunnåret 2007 bak seg og har klokkertro på at den rødgrønne regjeringen fortsetter etter neste stortingsvalg.
Bjørn Sigurdsøn, Scanpix