Alt tirsdag kan den første viktigste beslutning om denne nye store skolereformen bli tatt. Da trekker Kvalitetsutvalget sin konklusjon etter to dagers intense drøftinger av temaet. Hele 2 milliarder kroner kan årlig spares om ett skoleår kuttes. Det vil være en helt grunnleggende forutsetning at pengene blir værende i skolen og brukes til å bedre skolens kvalitet.

Beslutningen ikke tatt

— Beslutningen er ikke tatt, understreker utvalgets leder Astrid Søgnen i samtale med Bergens Tidende. Hun var, sammen med direktør Jostein Osnes i Læringssenteret, hovedinnleder på Bergen kommunes konferanse om den gode skolen der 140 rektorer fra Bergen og omegn deltok.

Kvalitetsutvalget skulle opprinnelig legge frem sin innstilling om forbedringer i skolen ved påsketider. Nå har utvalget bedt om mer tid og leverer den ikke før i begynnelsen av juni. Før den tid legger utvalget fullstendig lokk på sine beslutninger.

Utvalget ble nedsatt av Trond Giske. Da Kristin Clemet ble utdanningsminister, bad hun utvalget også vurdere om det kunne være aktuelt å kutte fra 13 til 12 skoleår.

Etter det Bergens Tidende erfarer har utvalget opplevd arbeidet med å vurdere skolen som spennende og interessant. Utvalget har fungert godt. Det har et klart fokus på innholdet i skolen. Skoletidens lengde vil bli en konsekvens av tanker om innholdet i skolen.

Overlapping

— Hva ser utvalget alt nå kan effektiviseres i løpet av skoletidens 13 år? - I overgangen mellom de ulike skoleslag er det en del overlapping i fagplanene. Vi vil derfor anbefale en gjennomgang av læreplanene i de ulike fag, opplyser Astrid Søgnen.

Hun innrømmer av avveiningene er vanskelige. I et samfunn som krever så mye kompetanse, vil noen tenke at flere tema må inn i skolen. Er det da mulig å kutte et år. På den annen side snakker vi i dag om livslang læring. Læringen fortsetter når elevene forlater skolen.

Modning er et viktig aspekt. Vil elevene være modne nok til å velge yrke om de må velge et år tidligere? Kan det føre til at færre velger yrkesfag? Tidligere valg av yrkesfag kan og føre til at unge må bo borte fra hjemmet i yngre år. Skolefaglig fokus

— Når utvalget vurderer om det skal kuttes et skoleår, er det skolefaglige spørsmål vi vil ha i fokus. Dette handler om mer enn penger. Vi må også sammenligne effekten av et 13-årig løp med effekten av å bare bruke 12 år, sa Astrid Søgnen på skolekonferansen i Bergen. Hun innrømmer at saken er vanskelig. Mye taler for å kutte et år, men her er også mye som taler mot.

— Ønsker du selv å kutte et skoleår? - Jeg har ennå ikke bestemt meg, sier Astrid Søgnen.