Her har Statoil alt søkt om konsesjon for bygging av gasskraftverk.

— Med to gasskraftverk på Mongstad blir volumet større og økonomien sterkere for CO2-verdikjeden. Over 3,5 millioner tonn CO2 kan fanges inn, og det tilsvarer 6,5 prosent av de norske utslippene, sier nestleder Marius Holm i Bellona.

Den såkalte verdikjeden betyr at innfanget CO2 fra renseprosessen blir transportert til Nordsjøen, der den injiseres og brukes som trykkstøtte for å utvinne mer olje.

Holm er også fornøyd med at kraften fra BKK-prosjektet skal brukes offshore, og erstatte forurensende turbiner på plattformene. - Med lokalisering på Mongstad vil BKK også kunne tjene penger på CO2-leveranser til Gullfaks-feltet, mener Holm.

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund deler ikke begeistringen.

— Dette blir altfor kostbart. Dessuten er ikke havbunnen tett. Hva om vi får et jordskjelv på sokkelen og CO2'en begynner å lekke ut? Vi aner ikke konsekvensene. Det finnes heller ingen fullgod teknologi for rensing av nitrogenoksid (NOx) fra gasskraftverk, sier Oddekalv.

Prosjektleder Thor Andrè Berg i BKK er uenig, og hevder det finnes teknologi som langt på vei løser problemet med NOx-utslipp.

Nitrogenoksid-utslipp skaper forsuringsproblemer i naturen, og har gjennom sur nedbør tidligere ført til skogskader og fiskedød mange steder i Sør-Norge.

Naturvernforbundet Hordaland forutsetter at BKK renser CO2-utslippene fra første stund. I motsatt fall vil forbundet gjøre alt som står i deres makt for å stoppe prosjektet.