HALLGEIR OFTEDAL

Advokat Fegran fremholdt at retten må først velge det faktum som er bevist, og argumentere for dette. — Her får retten det første store problem. Det er ikke enkelt å finne det faktum som skal legges til grunn når vi har en forklaring fra Jan Helge, en fra Viggo og en fra aktor, som sier han stoler på Jan Helge på enkelte områder, men ikke på alle. Hvorfor kan aktor trekke ut noe som han mener er korrekt? Aktor sier at Jan Helges forklaring må legges til grunn så lenge den kan kontrolleres, men aktor vil se bort fra det Jan Helge tenkte på åstedet. Her trår aktor feil, mener jeg. Utgangspunktet må være at Jan Helges forklaring må legges til grunn også på de områder hvor det kan påvises at Jan Helge ikke snakker usant selv om det ikke kan kontrolleres.

Er det rimelig tvil om hva Jan Helge Andersen måtte eller burde forstå i denne saken, skal dette komme ham til gode gjennom en rimelig og forstandig tvil.

Fegran la vekt på at han vil at retten skal basere seg på at Andersens forklaring er korrekt og skal legges til grunn for hva som skjedde i Baneheia 19. mai i fjor.Advokat Fegran: - Vi har en tiltalt som nekter alt, nemlig Viggo Kristiansen. Så har vi Andersen som ikke bare tilstår, men som i erkjennelsen også trekker Viggo Kristiansen med seg i de straffbare forhold som hovedmann og pådriver.

Ingen av de tekniske funn i saken står i motstrid til Andersens forklaring. Det er sagt at Andersens forklaring er utrolig, men ikke på et eneste punkt er det sikkert at Jan Helge har forklart seg uriktig. Det som foreligger av DNA-funn tilsier at det Jan Helge har forklart er korrekt, både i forhold til seg selv og i forhold til Viggo. Obduksjonsresultatene er forenlig med Jan Helges forklaring.

Det foreligger ikke noen total kollisjon mellom vitnet som hevder å ha sett Jan Helge ved Fant Olsens stykke drapskvelden og forklaringen til Jan Helge. Vitnet har beveget seg i forhold til sin informasjon om hvor han så Jan Helge. Derfor ser det ut til at Jan Helge har forklart seg riktig ved at han var ved Svartjønn li tidsrommet mellom klokken 17.30 og 18 da han ventet på treningskameratene fra HV.

Telenor-ansatte la for dagen manglende kompetanse, og viste bare til sine medarbeidere. De to vitnene fra Telenor hadde lederfunksjoner uten teknisk bakgrunn. Dette må retten ha i bakhånd når mobilutskriftene og mobiltelefonklokkeslettene skal vurderes.

Aktor nevnte tre muligheter for hva som kan ha skjedd. Hans to første alternativer er forenlig med det Jan Helge forklarer. Men vi har også en annen mulighet, nemlig at mobiltelefonen til Viggo Kristiansen ble plassert i vesken under sykkelsetet og vært der til etter at drapene skjedde. Da har vi tiden fra klokken 18.57 til 19.37, som er tilstrekkelig til å begå drapene.

Vi vet at Viggo Kristiansen var en svært ivrig mobiltelefonbruker. Hadde Kristiansen fått en tekstmelding klokken 19.24, ville han svart umiddelbart. Det ville Kristiansen ha brukt overfor politiet. Men ingen visste om tidspunktet for denne tekstmeldingen før vi kom her i retten.

Avstandene i Baneheia er ikke store, og avstanden fra åstedet til ytterkanten til dekningsområdet for basestasjonen på Eg er 300 meter. Når vi ser på tidspunktene og tiden for det som skjedde i Baneheia, kan nok den følt som en evighet for Andersen. Men han kan ikke tidfeste noe, selv om politiet har prøvd mange ganger. Det er helt på det rene at Viggo Kristiansen ikke hadde noe alibi, og mobiltelefonutskriften er ikke i strid med det Jan Helge har forklart.

Det er funnet spor etter to gjerningsmenn på ofrene. Hvis nå Jan Helge ikke hadde vært sammen med Viggo Kristiansen, men en annen, da ville jo Jan Helge ha mistet enhver troverdighet, hvis det hadde kommet en fullverdig DNA-profil på en annen enn Viggo Kristiansen. Jan Helge kunne ikke vite at det ikke var mulig å finne.

Jan Helge gikk mye sammen med Viggo i denne perioden. De var bestekamerater. Jan Helge har ikke noe motiv for å trekke med seg sin beste kamerat, hvis dette ikke er tilfelle.

Andersen har sagt at han skrev ned på sin pc det som skjedde. Politiet har undersøkt datamaskinen. Ekspertene som har forklart seg, kan ikke utelukke at det Jan Helge har forklart er uriktig, fordi det kan ha skjedd en overskriving på harddisken.

Jan Helge har sittet 80 timer i politiavhør hos Geir Hansen, uten at politietterforskeren har påvist feil i forklaringen. Han holdt tilbake opplysninger, men likevel kan ikke politietterforskeren påvise faktiske feil i forklaringen. Hansen oppfattet Jan Helge som troverdig. Den sakkyndige, doktor Bakke, kunne heller ikke påvise feil i forklaringen til Andersen. Er Jan Helge Andersen så dyktig at han klarer å holde på en uriktig historie som ikke en svært erfaren politietterforsker klarer å avsløre over så lang tid?

Viggo Kristiansen er ikke overrasket ved pågripelsen, siktet for voldtekt og drap. Han har vært inne til vitneavhør. Men så kommer politiet og pågriper ham. Han er uskyldig, mener han selv. Hvem ville ha oppført seg slik Viggo Kristiansen gjorde ved pågripelsen, hvis han var uskyldig? Og Kristiansen er jo ikke den som sparer på kommentarene. Han reagerer ikke ved pågripelsen.

Kristiansen er opptatt av funnene og etterforskningen av Baneheiasaken. Hvorfor skulle Viggo Kristiansen være opptatt av dette når han selv mener at han ikke hadde noe med saken? Men Jan Helge og Viggo snakker om at hår kan flyttes med vinden, og Viggo snakker om at de to må nyte den siste kvelden i frihet.

De to tiltalte forsøker å snekre sammen et alibi. Det er i overensstemmelse med det som skjer. De to forteller at de ikke var i Baneheia 19. mai ved rundspørringen. Først erkjenner de å ha vært ved bommen når de blir konfrontert med vitneforklaringer. Da endrer de begge forklaringer. Frem til Jan Helge blir pågrepet, lyver han, men kort tid etter arrestasjonen legger han kortene på bordet.

Viggo Kristiansen har gjentatte ganger forklart seg uriktig. Han gir tre ulike versjoner av hvor Jan Helge hadde jogget i Baneheia. Hvorfor skulle han det? Han gir ulike forklaringer om når Jan Helge kom til ham i boden 19. mai om kvelden. Han justerer tidspunktene etter hvert som han blir foreholdt nye opplysninger av politiet. Dessuten forklarer han seg uriktig om kniven fra søppelplassen. Hvorfor trekker han denne kniven inn i saken? Ingen har sett kniven, selv om Viggo sier at han har vist den til flere. Etter mange måneder sier Viggo at han kan huske hvilke klær han hadde på seg 19. mai. Hvordan kan han vite dette når det var en så alminnelig dag for ham ? Dette husket ikke Viggo ved rundspørringen og senere i avhør. Hvis dagen var så alminnelig, hvem kan huske hva de hadde på seg en enkelt dag?

Viggo Kristiansen har ikke villet forklare seg mer til politiet etter at DNA-funnene kom. Det er en rettighet han har. Men hvis han er uskyldig, hvorfor skulle han ikke da bidra til å oppklare saken og svare på de spørsmål politiet har? Det har ikke Viggo villet.

Viggo Kristiansens forklaring i retten bar preg av at han ikke ville forklare seg, eller unnlot å svare. Han var unnvikende på de aller, aller fleste spørsmål. Selv helt ufarlige spørsmål ville han ikke svare på. Han var på en måte redd for å bli grepet i uriktighet. Hvorfor har han så store problemer med å forklare seg, når han ikke har noe å skjule? Hvorfor ble han ikke med på befaringen i Baneheia? Jan Helge ville ikke fordi det var for fælt for ham. Hvorfor var Kristiansen redd for å bli med til Baneheia? Han har jo sagt at han var redd for at pressen skulle ta bilder av ham.

Viggo Kristiansen er svært opptatt av pornografi i alle former. Det er beslaglagt store mengder pornografi. Han har drevet med kikking, vært borti tidligere trusselepisoder med kniv og vitner har forklart om hvordan Viggo Kristiansen har truet andre. Dessuten har Kristiansen tidligere begått alvorlige overgrep mot en liten jente og en liten gutt. Det er samme modus som skjer i Baneheia. Kristiansen lokker og truer.

Det Jan Helge Andersen har forklart er korrekt. Viggo Kristiansen sier at han ikke har noe med drapene å gjøre. Da må Jan Helge ha funnet en mann som ingen har sett eller hørt noe om og som forsvant ut i det store intet etter drapene. Det blir som for kjærestene til Viggo. Vi har hørt om dem, men ingen har sett dem.

Baneheiadom 1. juni Kristiansand byrett kommer til å avsi dom i Baneheiasaken fredag 1. juni. Det sier rettens administrator, sorenskriver Jørn Ree.

Dommen vil bli avsagt i åpent rettsmøte med de tiltalte og alle de øvrige aktører i retten tilstede.