HALLGEIR OFTEDAL

I Range Roveren som ble funnet i brann etter ranet ble det gjort mange funn av politiets kriminalteknikere. Et skadet SIM-kort fra et mobiltelefon ble funnet i bilen, og påtalemyndigheten mener at dette SIM-kortet utelukkende ble brukt i seks forskjellige mobiltelefoner i forbindelse med ranet.

Det ble gjort DNA-funn i bilen. Innvendig i en hette ble det funnet DNA-sport etter tiltalte Lars Erik Andersen, og innvendig i en hanske en fullstendig profil og i en annen delvis profil identisk med tiltalte Ridvan Halimi. Senere er det funnet full DNA-profil til Erling Havnå utvendig og innvendig på en finlandshette. For tiltalte Dan Pettersen er det funnet en delvis DNA-profil i en hanske.

I de to andre ransbilene er det ikke DNA-funn fordi bilene var for brannskadet. Politiet gjorde beslag av utbrent ransutstyr i den brannherjede bilene. Hylser og prosjekttilfragmenter også funnet.

I fangskuta "Gamle Henningsvær" i Drammen og i en lastebil på brygga ble det også gjort tekniske funn og foretatt mange beslag. .

Fra en finlandshette er det en blandingsprofil og sammenfallende profil med Toska og Schumann. En annen finlandshette har blandingsprofil og en profil som er fullstendig og identisk med tiltalte Andersen. Det er sikret DNA i en hanske med blandingsprofil og en fullstendig profil sammenfallende med Dan Pettersen. DNA fra en Ikeapose er identisk med profilen til Schumann, og fullstendig profil identisk med Pettersen. En vernevest om bord i båten har DNA-profil er sammenfallende med Pettersen.

På emballasje er det en identisk DNA-profil med Halimi, og DNA fra Halimi er funnet på en jakke. Det er funnet DNA identisk med Thomas Thendrup på en hanske, og en ikke fullstendig profil med Johnny Thendrup.

Full profil innvendig i en caps er delvis med sammenfallende med Schumann.

Alle profilene er undersøkt av Rettsmedisinsk Institutt.

I lastebilen til William Pettersen fra Drammen er det funnet en gul plastbit som er identisk med deler av plastbiter som brukes på Nokas til å pakke penger.

Saken blir oppdatert.