Grunnen er at rederiet har betalt et depositum på 500.000 kroner til Sysselmannen, og dermed har arresten av «Dmitrij Pokramovitsj» blitt hevet, ifølge NRK.

Det andre rederiet forsøker å skaffe penger. Omlastingsfartøyet «Dmitrij Pokramovitsj» ble ilagt bøter og inndragninger på 1,25 millioner kroner, og tråleren «Kapitan Gorbatsjov» fikk bøter og inndragning på 900.000 kroner. Dessuten ble begge kapteinene ilagt bøter på 5.000 kroner.

De to russiske skipene ble sist lørdag observert da de drev med omlasting av fisk innenfor norsk territorialfarvann utenfor Bjørnøya. Ved en rutineinspeksjon ble det avdekket at de ikke hadde meldt omlastingen etter reglene.