HALLGEIR OFTEDAL

Bistandsadvokatene avsluttet onsdag formiddag sine prosedyrer i Kristiansand byrett. To av advokatene fremmet sine krav tirsdag, de to andre onsdag.

Ifølge skadeserstatningsloven er det retten som skal fastsette erstatningsbeløp som oppreisning. Derfor har bistandsadvokatene etter Baneheiadrapene bare antydet et beløp på 500.000 kroner til hver av foreldrene. Bistandsadvokaten som representerer pårørende etter overgrep fra Kristiansens side, ba om 350.000 kroner i erstatning. Det betyr at maksimalkravet blir 2,35 millioner, i tillegg til snautt 400.000 kroner i utgiftsrefusjoner og tapt arbeidsfortjeneste.

Marit Thorvaldsen, som er bistandsadvokat for Jostein Sørstrønen, far til Stine Sofie, reiste i byretten krav om oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn og krav om dekning av tapte arbeidsinntekter på 288.000 kroner

Advokat Børre Eskedal er bistandsadvokat for foreldrene til de to barna som skal ha blitt utsatt for overgrep fra Viggo Kristiansens side. Eskedal minnet om at det var grove overgrep mot to små barn, og det også ble truet med drap. Barna holdt overgrepene skult og turde ikke fortelle noe til sine foreldre før Viggo Kristiansen ble pågrepet og siktet for Baneheiadrapene.

Eskedal sa at det er av mindre betydning i forbindelse med oppreisningserstatning at Viggo Kristiansen var 16-17 år da han ifølge tiltalen og delvis egen tilståelse, begikk seksuelle overgrep.

Eskedal: — Det er ikke så viktig for mine klienter hvilket erstatningsnivå som blir fastsatt, men at det ene barnet som Kristiansen nekter overgrepene mot, virkelig blir trodd av retten. Eskedals krav var henholdsvis 200.000 og 150.000 kroner.