— Veldig positivt, det betyr at vi kan få klarlagt hva som egentlig har skjedd i denne saken, sier advokat Tom K. Bøe.

Han representerer foreløpig 12 av pasientene som ble smittet av den aggressive bakterien i sommer. Saksøkergruppen er ulikt sammensatt, og inneholder både smittede, pårørende av pasienter som ble smittet og pårørende av flere av de fem som hittil er døde etter bakterieutbruddet.

Gruppen vokser daglig.

— Jeg får stadig henvendelser. Jeg er i retten denne uken, men over helgen skal jeg ha et konsolideringsmøte for å telle opp hvor mange dette omfatter, sier Bøe.

Individuell vurdering

Gruppen leverte torsdag en anmeldelse mot flere kommuneansatte for uforstand i tjenesten. De som er berørt av smitten søker erstatning fra Radisson SAS Hotel Atlantic ved Breiavannet sentralt i Stavanger. I slutten av september fastslo helsemyndigheten i byen at det var kjøletårnet på Atlantic som var smittekilden.

— Det blir en individuell vurdering hvor mye det er snakk om. Noen kan sikkert fastslå allerede i dag hvor mye de bør kreve, mens andre må vente på eventuelle senskader. Nå har Atlantic 14 dager på å erkjenne erstatningsansvar, så får vi se hva som skjer videre, sier Bøe.

Han vil ikke spekulere i om hotelledelsen vil erkjenne dette, men understreker at de har opptrådt svært profesjonelt hittil i saken.

Årsaksetterforskning

Politiinspektør Bjørn Enoksen Ristesund i Stavanger sier etterforskningen i første omgang er rettet mot årsaken til at legionellabakterien fikk spre seg i Stavanger.

Han mener det foreløpig ikke er mistanke om straffbare forhold. Hensikten er å kartlegge årsaker.

To av politiets etterforskere er satt på saken.