n Om politikere:

«Politikere som mener at alt var mye bedre i gamle dager er farlige, for de møter ikke fremtidens utfordringer».

n Situasjonen i 2001:

«Totalt sett hadde Norge mistet mye av sin konkurransekraft. Vi ble rett og slett hengende etter landene rundt oss. Alle disse trekkene var med på å true velferden vår».

n Mindre byråkrati:

«Vi sa at det var for mye byråkrati og skjemavelde. Derfor har vi ryddet opp i lovjungler, fjernet 1300 tollsatser og forenklet skjemarapportering. Norske bedrifter bruker i dag 50 færre årsverk på skjemautfylling i dag enn for fire år siden»

n Første skoledag:

«Den dagen barna setter seg på skolebenken, skal de være klare for å begynne å lære å lese første skoledag»

n Ny teknologi:

«I et middels norsk hjem har du i dag samlet teknologi og datautstyr som er mange ganger kraftigere enn det utstyret som var nødvendig for å gjøre den første månelandingen»

n Lavere skatter:

«Høyre trengs fordi vi skal arbeide for fortsatt lavere skatter. For lavere skatter sørger for at norske arbeidsplasser og norske bedrifter blir mer lønnsomme, mer konkurransedyktige og mer trygge i møte med fremtiden»

n Velferdstiltak:

«Det viktigste vi kan gjøre for å øke velferden til mennesker, er å sørge for at de har en jobb å gå til, som gir en inntekt det er mulig å leve godt av».

n Elektronisk selvangivelse:

«Per-Kristian, jeg skulle gjerne vært en av dem som kunne levere selvangivelsen elektronisk, for å vise at jeg var moderne og sånn. Jeg endte derimot opp med å sende svigerfar ut for å poste den 1. mai».

n Kontantstøtten:

«Jeg har møtt damene i Odda som jobber skift i industrien. De stemte nok ikke Høyre, men kontantstøtten ville de ha. Den gjorde det mulig for dem å kombinere jobb og familie»

n Fritt skolevalg:

«I dag kan en ungdom, som er ferdig med videregående skole, velge høyere utdanning i hele verden. Hvorfor i all verden skal ikke de samme ungdommene få lov til å velge seg til en skole i nabobygda når de er 16?»

n EU:

«Når rekken av de tidligere østeuropeiske statene har toget inn i EU og er i ferd med å bli en del av et felles Europa, føler jeg meg på sett og vis litt snytt. Jeg fikk ikke være med (...) fordi Norge har plassert seg på sidelinjen»

n Terrortrusler:

«Heldigvis er Norge foreløpig skånet fra terrorhandlinger og direkte trusler. Men vi kan aldri være forsikret mot at det kan komme»

n Felles verdier:

«Grunnen til at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre sitter i regjering sammen, er at det er et ideologisk fellesskap mellom våre partier. Vi har et sett med felles verdier»