Før KrF gikk inn i regjering sammen med Høyre og Venstre i 2001 ønsket partiet en mer human innvandringspolitikk. Dette ble både sagt og konkretisert i partiprogrammet for nåværende stortingsperiode.

  • KrF ville øke antall kvoteflyktninger fra 1500 til 2000.
  • Barnas behov måtte i større grad vektlegges når asylsøknaden skulle avgjøres.
  • Menneskelige hensyn skulle veie tungt i avgjørelsene.

Etter nesten fire år i regjering vedtok KrF i vår et program for kommende stortingsperiode. Det er nesten uten konkrete målsettinger i asylpolitikken. KrF sier ikke lenger at det skal arbeide for en mer human og rettferdig politikk, men:

n Asylpolitikken skal være konsekvent og rettferdig.

Færre familier gjenforent

I den samme perioden er antall kvoteflyktninger redusert fra 1500 til 1000. Og antall familiegjenforeninger har de siste tre årene gått ned med nesten 80 prosent.

I 2002 ble 3804 personer gjenforent med innvandrere som har fått oppholdstillatelse i Norge. I fjor var antallet 836.

Årsaken til den store nedgangen i familier som blir gjenforent i Norge er en regel som ble innført 1. mai 2003. Den slo fast at den som hadde oppholdstillatelse på humanitært grunnlag måtte være i stand til å forsørge familiemedlemmene før dem kunne få opphold. Det er dette som kalles underholdsplikt.

KrFs fylkesleder og fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg, mener partiet ikke har endret politikk i løpet av de snart fire årene det har vært i regjering.

— Det ligger underforstått i programmet at vi ønsker en human innvandringspolitikk, sier hun.

Støtter endringene

— Blir politikken endret av at programmet er endret?

— Ikke den grunnleggende innvandringspolitikken. Hver asylsøknad skal behandles korrekt.

Hun mener det er et rimelig krav at innvandrere må være i stand til å forsørge familiemedlemmer som kommer til Norge uten selvstendig oppholdsgrunnlag.

— Tidligere så vi at systemet ble utnyttet, slik at også dem utenfor den nære familien kom til Norge, sier hun.

— Er innvandringspolitikken blitt mer human de siste årene?

— Jeg har ikke grunnlag for å si at den ikke er blitt det. Og vi må se det i en større sammenheng. Vi har økt bistanden. Vi må også sette inn innsatsen ute, sier hun.

For øvrig vedtok KrF på landsmøtet å øke antall kvoteflyktninger fra 1000 til 1500, altså samme nivå som var før KrF kom i regjering.

- Ønsket nedgang

Erna Solbergs statssekretær Roger Iversen sier regjeringen har stått samlet bak alle vedtakene i asyl- og innvandringspolitikken.

— Er nedgangen i antall innvandrere ønsket?

— Ja, på den måten at vi mener det er riktig at man skal forsørge dem man tar til Norge. Og underholdsplikten virker også mot tvangsekteskap, sier han.

— Ønsker dere en ytterligere nedgang?

— Vi har ingen måltall når det gjelder dem som skal få asyl. De som har rett på det, skal få det. Det vil igjen påvirke familiegjenforeningstallene, sier han.