I forrige uke gikk Solberg inn for å øke minstefradraget til 70.000 kroner.

Mandag lovet Solberg at en ikke-sosialistisk regjering vil øke skattefradraget ved BSU (boligsparing for ungdom) fra 15.000 til 20.000 kroner. BSU gjelder for unge opp til 33 år som sparer til eget sted å bo.

— Hensikten er at unge lettere skal få bygge opp egen kapital til egen bolig. Flere unge bør ha egenkapital, slik at de slipper å låne opptil 100 prosent av boligens verdi, sier Solberg.

ERNA SOLBERG (H): Frir ril boligsparerne