— Jeg tror på et realistisk landsmøte med hovedfokus på politikken, sier Solberg.

— Men vi får se hva som skjer, tilføyer hun.

— Hvordan reagerer du på at finanskjendiser og enkelte i Høyres egne rekker vil skifte deg ut med Børge Brende?

— Vel, det er selvsagt hyggeligere å være leder for et parti i medgang enn motgang. På den annen side, så har alle partiledere i dette landet opplevd nedturer. Nå jobber vi hardt og mye med å utvikle Høyres politikk, svarer en innbitt Solberg.

Avstand til Frp

— Hvordan skal Høyre møte den kraftige Frp-medvinden på meningsmålingene?

— Vi skal i hvert fall ikke innlate oss på den stykkevis-og-delt-politikken som Frp bedriver. For Høyre blir det å sikre velferden gjennom den økonomiske politikken viktig. Vi har som mål at Norge skal bli et av verdens aller mest nyskapende land. Med vårt høye kostnadsnivå er dette veien å gå.

— Tror du dette budskapet vil demme opp for Fremskrittspartiets fremgang, og lokke velgere tilbake til Høyre?

— Vi skal bli bedre på det vi alt er gode på. Det betyr at vi må informere bedre om betydningen av en ansvarlig og helhetlig linje i den økonomiske politikken. Høyre har en politikk for utvikling av Norge, og vi må bli flinkere til å skape forståelse for de store sammenhengene når det gjelder å trygge velferden.

Lettere uten Hagen?

– Den andre hovedsøylen til Høyre er en politikk for å få flest mulig av de over 700.000 nordmenn som faller utenfor arbeidslivet tilbake i aktivitet. I dag fører mangelen på samhandling mellom trygdevesen, Aetat og sosialtjenesten til at altfor mange blir passivisert, sier Solberg.

Høyre vil stramme inn dagens trygdeordninger. På landsmøtet om tre uker vil partiet vedta at retten til sosialhjelp og trygd skal følges av plikt til opplæring med sikte på å komme inn i arbeidsmarkedet.

– Blir det enklere for Høyre å inngå et forpliktende samarbeid med Frp etter at Siv Jensen overtar som partileder etter Carl I. Hagen?

– Dette dreier seg om politikk, ikke personer. Jeg orker ikke bruke tid på å spekulere rundt dette. Det blir uansett Siv Jensens oppgave å bygge broer. Vi er uenige på noen områder, mens vi i enkeltsaker kan finne frem til enighet. Den viktigste forskjellen mellom Høyre og Frp, er at vi ikke tror på stykkevis politikk, men har helhetlige og ansvarlige løsninger for fremtidens Norge, mener Erna Solberg.

H-innrykk i Bergen

Partilederen stilte i går spissen for et titall stortingsrepresentanter fra Høyre som besøkte de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen. På NHH fikk Solberg innblikk i forskernes syn på alt fra pensjonsreformen til entreprenørskap og finanspolitikk, altså velkjente Høyre-slagere. Andre Høyre-politikere på Løvebakken møtte blant annet forskere som advarte mot konsekvensene av klimaendringene.

– Formålet med turen er å komme ut og få innblikk i forskningen som drives utenfor hovedstaden. Det vitenskapelige miljøet i Oslo er ofte premissleverandør for politikerne, men det skjer jo så mye spennende i Bergen. Forskningsresultater er viktig når vi utformer Høyres politikk, sier Solberg.

Rundt halvparten av stortingsgruppen deltok på Bergens-turneen, etter at flere representanter meldte forfall i tolvte time, deriblant Børge Brende.

Knut Falch / SCANPIX