Det var for øvrig svært lite tall og konkrete forslag i den storbymeldingen Erna Solberg presenterte i går. Politisk korrekt, i et bydelshus i hovedstadens sentrum. Men såpass sa hun, at inntektene til kommunene skal legges om, slik at storbyene får mer.

— Hvem vil da få mindre, ble det spurt.

— De kommunene som er mindre enn storbyene, svarte Solberg kjapt.

Fine ord og edle tanker

Ellers var det mest fine ord og edle tanker som selv ikke en politisk motstander som SVs Heikki Holmås ville kritisere.

— Her er mange fine ideer, men alle store spørsmål skyver hun foran seg. Så vi får vente og se når det blir spørsmål om penger, sier Holmås til BT.

Byrådsleder i Bergen, Anne-Grete Strøm-Erichsen er i utgangspunktet positiv til at regjeringen setter søkelyset på storbyenes utviklingsmuligheter.

— Men det bekymrer meg at byene settes i så ulik stand til å løse sine oppgaver. Regjeringen burde tatt grep for å utjevne de store forskjellene storbyene imellom, mener hun, og viser for n'te gang til at Bergen kommer svært dårlig ut i forhold til for eksempel Stavanger. Men hun er glad for at regjeringen gir Bergen økt ansvar for kulturminnevern og kollektivtransport. Det siste er noe bystyret lenge har ivret for.

Byen er Bergen

Monica Mæland, byrådslederkandidat for Høyre, understreker at det fra Solbergs side aldri er blitt lovet mer penger.

— Det gledelige er at storbyene skal gis større armslag og mer makt til selv å avgjøre areal- og plansaker. Om virkemidlene er gode nok, må vi diskutere. Jeg synes det er positivt at det endelig kommer en storbymelding, sier Mæland.

Den største synlige gleden Bergen får av meldingen er bildet på første side. Det er et prangende foto av Torgalmenningen en regnfull høstdag.

— Ingen tilfeldighet. Byråkratene i departementet prøvde å prakke på meg et bilde fra Stavanger, men jeg sa nei. Jeg truet med å ta et bilde selv, om de ikke fant noe fra Bergen, sier statsråden. Men bak fleipen ligger politisk alvor. For Erna Solberg sa i går at hun er lei den Oslo-nasjonalismen som er i ferd med å spre seg foran lokalvalget i hovedstaden.

Tillit, frihet og ansvar

Det er byene som har de største problemene med rus og andre sosiale problemer. Nå skal de bli bedre i stand til å løse problemene selv. Men hvor mye mer penger de skal får, vil ikke Solberg si i dag.

Men ett punkt er vesentlig: Det blir færre øremerkete midler, altså penger som staten bestemmer hvordan skal brukes. Storbyene skal få hånd om større beløp til eget bruk, men må også vise ansvar ved å bruke midlene riktig Det blir derfor lagt opp til en rekke prøveordninger, for eksempel innen barnevernet - såfremt Stortinget slutter seg til Erna Solbergs visjoner om storbyenes fremtid.

STORE ORD: Statsråd Erna Solberg (H) ankommer Asylet, et bydelshus i Oslo sentrum, der hun i går la frem sin melding om storbyenes kår. Men penger hadde hun ikke med seg, denne gangen.<br/>Foto: HÅVARD BJELLAND