Kommunalminister Erna Solberg vitnet onsdag morgen i Oslo tingrett i den sivile rettssaken som mulla Krekar har reist mot staten etter at han ble utvist fra Norge.

Solberg mente det ikke var tvil om at norske interesser kunne være truet dersom mulla Krekar fikk beholde oppholdsretten i Norge.

— Jeg har hatt to lengre samtaler med PST knyttet til hvilket materiale de har som berører saken. Samtalene har ført til at jeg føler meg sikrere på at det vedtaket vi har fattet er riktig, sa Solberg om utvisningen.

Ifølge ministerens utsagn anser myndighetene Ansar al-Islam for å være en del av et internasjonalt terrornettverk og at mulla Krekar fremdeles er betydelig åndelig og religiøs leder overfor dette miljøet.

— Han er en person som tror på religiøs jihad og med evner til å inspirere med sine fundamentalistiske holdninger settes rikets sikkerhet i fare, sa Solberg.