Jan Tore Sanner ble valgt til nestleder i stortingsgruppa. Ivar Kristiansen ble valgt til innpisker.

Gruppestyret består ellers av Elisabet Aspaker, Peter Gitmark, Per-Kristian Foss og Inge Lønning.