KJELL ØSTERBØ

Med trommende buekorps anført av Herman Friele, og stående applaus, ble hun i går valgt til ny leder i Høyre. Det var likevel ikke mye champagne og løfter om mer penger hun serverte sine medlemmer. Tvert i mot.

Da hun ble bedt om å beskrive den viktigste forskjellen på seg selv og sin forgjenger Jan Petersen svarte hun:

— Jeg er nok enda mer opptatt av sammenhenger enn enkeltsaker.

Dette var da også tråden i hennes første tale som leder av partiet. Her raljerte hun over både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Ingen av disse partiene har en økonomisk politikk som henger sammen, mener hun.

— Dessverre virker det som om Jens Stoltenberg helt har glemt sitt eget slagord for en tid siden om «å skape for å dele». Nå vil han først kvele økonomien med økte skatter og deretter dele en kake som blir stadig mindre, sa Solberg.

Den onde skattesirkelen

— Før brukte Arbeiderpartiet «arbeidslinja» som et honnørord. Det har de nå glemt. Et høyt skattenivå bidrar til å presse mennesker ut av arbeidslivet og over i ulike velferdsordninger. Dette er hva jeg vil kalle; «den onde skattesirkelen». Først økes skattene. Det gjør at arbeidskraft blir dyrere, bedriftene tvinges til å nedbemanne og flere mennesker tvinges over på trygd. For å finansiere de økte trygdeutgiftene, må skattene igjen settes opp. Dermed mister enda flere mennesker sjansen til å stå på egne bein. Vi må bryte ut av denne sirkelen. Vi styrker ikke velferden ved å øke skattene. Vi svekker velferden ved å øke skattene, var partilederens budskap.

Skjærer seg med Hagen

Den økonomiske politikken og mangelen på sammenhenger er en av grunnene til at Solberg ikke ser det som aktuelt å sitte i regjering sammen med Fremskrittspartiet. Men i forhold til Carl I. Hagen skjærer det seg også helt i forhold til hans syn på mangfold og kultur.

For å illustrere avstanden på dette området viste hun til Frp's fraksjonsinnstilling til regjeringens kulturmelding:

«Disse medlemmer er ikke enig i kulturministerens tanker om at våre nye landsmenns kultur også må integreres i vår egen kultur, fordi den norske kulturen har de norske tradisjoner i seg, og det kan være farlig å kludre med våre kulturelle tradisjoner. Det går ikke mange år før våre egne tradisjoner er utvisket og den norske kulturelle tradisjonen blir fremstilt som en samrøre av ulike kulturelle innslag».

Hagen og rock

Solberg konkluderte med at det ikke kan være andre enn Frp-politikere som tror at man kan ivareta norske tradisjoner ved hjelp av innavl og fremmedfrykt.

— Nå ser jeg at også Carl I Hagen tør svinge seg i takt med rockemusikken, selv om den er et resultat av påvirkning fra afrikansk musikk i innvandrerlandet USA, sa partilederen.

I Erna Solbergs sammenhenger og langsiktige politikk hører Norge hjemme i EU.

Jeg skal føre Norge inn i EU

— Jeg skal være den Høyrelederen som fører Norge inn i EU, lovet hun landsmøtet.

Hvordan dette skal gjøres, og når, var hun imidlertid atskillig mer uklar på.

— For et par måneder siden ville jeg sagt at vi bør klare å bli medlemmer av EU før 2009. Nå er jeg imidlertid mer usikker på om EU vil være klar for å ta opp nye medlemmer før 2009.

For å rydde vei for EU her hjemme er Solberg villig til å akseptere to folkeavstemninger, en avstemming om vi skal søke og en avstemming om forhandlingsresultatet.

— Vi i Høyre er klare. Hvis to avstemminger er det som skal til, så vil vi ikke motsette oss det.

<b>NY HØYRE-LEDER:</b> Erna Solberg.
EIRIK BREKKE (arkiv)