Ender hun opp som leder av en mindretallsregjering ønsker hun en bred avtale med de borgerlige partiene som ikke sitter i regjeringen, sier Solberg i et intervju med BT.

— Hvor viktig er det å få til en flertallsregjering?

-Det beste vil være å ha en flertallsregjering, men det beste må ikke være til hinder for det gode. Det beste, rent styringsmessig, for de som sitter i regjering, er selvfølgelig en flertallsregjering. Da får du makt og bedre kontroll.— Samtidig mener jeg det er fullt mulig å styre godt med mindretallsregjeringer, men det er viktig med mest mulig forutsigbarhet rundt samarbeid og lange linjer. En utfordring for en mindretallsregjering, som ikke har et klart flertall på Stortinget bak seg, er faren for vedtak mot seg, og som binder opp store ressurser. Det er en utfordring.

— Det å være enig om en bred plattform er for meg viktig, om ikke i alle detaljer, men i hovedprioriteringene.

- Mer generøs enn Jens

— Mitt primærønske er å få til en flertallsregjering, men det må være en flertallsregjering som oppfører seg annerledes overfor Stortinget enn den rødgrønne regjeringen.

— Det dreier seg om å være mer lyttende, og å snakke mer med opposisjonen om viktige saker. Det gjelder ikke bare store saker med brede forlik, slik som pensjonsreformen og klimaforliket.

— Når det er inngått forlik i Stortinget under den sittende regjeringen, er det fordi regjeringspartiene synes regjeringens standpunkt har vært ubehagelige, og har hatt behov for å endre politikken. De trengte oss.- Jeg mener det går an å lytte til politiske initiativ fra opposisjonen og å være mer generøse. Jeg har i alle fall ambisjoner om det, så får vi se da om vi blir like snurte som den sittende regjeringen har vært, sier Erna Solberg - og ler.

- Gode initiativ fra Stortinget

— Hvilke saker er det behov for å være generøs med?

— Av og til kommer det gode initiativ og forslag fra Stortinget og som ikke bare skal stemmes ned, men som bør utredes og danne grunnlaget for politiske vedtak. Det er flere eksempler på at den rødgrønne regjeringen har argumentert mot og stemt ned forslaget i Stortinget, og så opplever vi at de et par år senere kommer tilbake med nesten identiske forslag som de tidligere har stemt ned. Da er det plutselig regjeringens politikk. Terskelen må senkes, og skuldrene senkes. Det er ikke noe prestisjenederlag for en statsråd å gjøre om på noe etter å ha blitt utsatt for Stortingets demokratiske, politiske prosess, sier Erna Solberg.