— Vi forsøker å nå minimumskravene. Vi kjører på, men har problemer på grunn av ulike forhold, sier avdelingsdirektør Norvald Moltubakk i Sjøfartsdirektoratet.

Han påpeker at den norske havnestatskontrollen ble rammet for fullt av et generasjonsskifte for inspektørene i 1999. På de fire første månedene i 2001 er 27,6 prosent av anløpne skip kontrollert, sier han.

Moltubakk avviser påstanden fra Norsk Sjøoffisersforbund om at det hele skyldes manglende bevilgninger.

— Vi har fått penger. Det er ubesatte stillinger, men det skyldes i hovedsak et veldig stramt arbeidsmarked. Vi må ha erfarne folk i disse stillingene, sier han.

— Det er en kamp for å klare målsettingen om en kontroll av minst 25 prosent av anløpne skip, men det ser bra ut så langt i år, sier Moltubakk.

Andre forhold som vanskeliggjør situasjonen for kontroll i Norge er et stort antall havner, og det faktum at svært mange skip som kommer til Norge allerede er blitt kontrollert i andre europeiske havner.