— Det har vore ei vanskeleg sak. I ettertid er det ting vi kunne gjort annleis, seier SFT-direktør Ellen Hambro.

Særleg undervurderte SFT behovet for informasjon til både dei lokale styresmaktene og lokalbefolkninga, meiner ho.

— Nokre gongar kan det vere fint for kommunen å ikkje få all informasjon gjennom avisa. Det ser eg i ettertid. Derfor burde vi etablert tidlegare kontakt, seier Hambro.

Eit problem, ifølgje ho, var at SFT tenkte at det heldt å informere ein gong.

— Vi gjekk ut frå at det vi formidla nådde ut med ein gong. Men her, i ei så kompleks sak, burde vi gjort meir informasjonsarbeid.

SFT har og blitt skulda for å halde tilbake informasjon.

— Ingen hos oss har ønska å halde tilbake noko bevisst. Men vi har undervurdert behovet for å få fram alt.

Neste gong det smell, håpar Hambro at styresmaktene jobbar betre saman.

— I slike tilfelle manglar vi ein dirigent, nokon som kan tromme saman. Det er ein funksjon som Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap bør ha, meiner Hambro.