Den konstruktive lederen

 • Positiv både i forhold til bedriften og medarbeidere.
 • Formidler tanker og planer for fremtiden. Diskuterer ideer.
 • Er tydelig på målsetninger.
 • Oppmuntrer til nytenkning. Opptrer fleksibelt.

Den tyranniske lederen

 • Er sterkt negativ i forhold til de ansatte, men samtidig ofte opptatt av å ivareta bedriftens interesser.
 • Holder rede på andres feil.
 • Ignorerer og ydmyker medarbeidere.
 • Ser på underordnede som konkurrent, ikke samarbeidspartner. Tar hele tiden æren for andres arbeid.
 • Snakker til medarbeidere i en nedlatende tone. Kommer med urettmessige anklager.

Den tyvaktige lederen

 • Positiv i forhold til de ansatte, opptrer destruktivt overfor bedriften..
 • Er kameratslig.
 • Bruker arbeidstiden på private gjøremål. Kommer sent og/eller går tidlig.
 • Oppfordrer medarbeidere til å sko seg på bedriftens regning.

Den avsporede lederen

 • Destruktiv både i forhold til bedrift og ansatte.
 • Kommer med grunnløs kritikk av medarbeideres resultater.
 • Påpeker feil i nærvær av kolleger. Er uhøflig – kjefter og smeller.
 • Forsinker deg i arbeidet.
 • Kritiserer arbeidstakere for å tenke nytt.
 • Syter og klager.

«La-det-skure-og-gå»-lederen

 • Unngår å engasjere seg i arbeidet til de ansatte.
 • Forteller deg ikke hvordan du skal gjøre jobben din. Sannsynligvis ikke til stede når det er behov for det.
 • Vegrer seg for å ta avgjørelser.
 • Viser ikke bekymring for resultater.

KILDE: Boken «Ledelse på godt og vondt», Ståle Einarsen og Anders Skogstad (redaktører).