— Nå må vi slutte med denne selvplagingen i Norge og si at vi er så dårlige på alle områder. Det viser seg at norske studenter svært velsett i utlandet. De er flinke til å studere, de orienterer seg godt selv, er kreative, selvstendige og analytiske. Jeg tror rett og slett ikke at norske studenter er late og jobber lite, men mange må jobbe ved siden av studiene sine. Jeg skulle selvsagt ønske at de brukte all tid på studiene.

Frank Aarebrot, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen - Det viktigste er at studentene kommer ut av faget med en bedre forståelse enn de hadde når de kom inn. Og der er jeg ikke sikker på at norske studenter er så mye dårligere enn utenlandske studenter. Sammenlikner du med min tid som student, så var nok vi flinkere til å lese, men dagens studenter er veldig flinke til å jobbe i team. Det er noe de har med seg fra skolen, mens vi var nødt til å lære det.

Ine Marie Eriksen (H), utdanningspolitiker - Det virker på meg som om de fleste studentene tar studiene sine på alvor. Men noen undersøkelser viser at enkelte jobber lite, og vi har blant annet sett at dette gjelder lærerstudentene. Det er et alvorlig trekk som jeg håper det blir en bedring på når vi får andre opptakskrav til studiet.